EDICIONS "CERVERA CUP" ORGANITZATS PER LA NOSTRA ESCOLA

2011 - I Edició Cervera Cup

2012 - II Edició Cervera Cup

2013 - III Edició Cervera Cup

2014 - IV Edició Cervera Cup

2015 - V Edició Cervera Cup